Alternatieve energiebronnen, afvalpreventie en recyclage

Gecombineerd met alle technische know-how over alternatieve energiebronnen, afvalpreventie en recyclage kunnen soberheid en solidariteit de global warming en de gevolgen ervan terugdringen. Eigenlijk moeten we juist streven naar een global warming, maar dan van hart en geest. De letterlijke en materiële opwarming van de aarde kan alleen teruggedrongen worden door een figuurlijke en vergeestelijkte opwarming van de aardbewoners.

Grote woorden en dromen. Wie zet ze om in daden? Veel individuen en groeperingen zijn bereid en lopen al warm voor een andere aanpak. Velen zijn bereid om in hun persoonlijk leven bewust en soberder om te gaan met alle mogelijkheden die ons aangereikt worden. De gevoeligheid voor de problematiek van de opwarming van de aarde is onmiskenbaar gegroeid en moet gesteund worden door concrete campagnes en voorstellen. De vrije markt moet gecorrigeerd worden: mensen moeten, ook van overheidswege, geïnformeerd worden over de ecologische kost van bepaalde producten (gaande van de kiwis uit Australië tot de garnalen die de halve wereld rond gaan vooraleer ze gepeld op ons bord terechtkomen). Mensen moeten aangemoedigd worden om bijvoorbeeld zonne-energie aan te wenden. De grote ommekeer zal er pas komen als de politici de individuele en goed bedoelde acties structureel ondersteunen. Van politici verwacht ik dat zij de moed hebben om aan politiek in de echte betekenis van het woord te doen, d.w.z. regeren en indringende maatregelen opleggen met het oog op het algemeen belang van de huidige en de volgende generaties over de hele wereld. Dat die maatregelen het stempel van versobering en grotere solidariteit moeten dragen, lijkt mij een evidentie en precies dat moet de inzet zijn van verkiezingen, waar ook ter wereld, ook in België op 13 juni. Wij zullen de politici hebben die we verdienen.

Als gelovige wil ik mijn verhaal ook nog wat ruimer kaderen. Versobering en solidariteit zijn twee belangrijke waarden in het christelijk gedachtengoed en komen bijvoorbeeld sterk aan bod in de vastenperiode. Achter de donkere dreiging van de opwarming van de aarde ziet een gelovige het licht van de verrijzenis. We moeten geloven dat we door versobering en solidariteit iets kunnen doen, al mogen we niet blind zijn voor de grote krachten in deze wereld die voluit gaan voor de onwaarden van onderdrukking en geldgewin. Voor een christen is het een grote zonde niet meer te geloven in de maakbaarheid van deze wereld en de goede wil van zijn bewoners.