’Het Klimaatboek’ (Els Keytsman & Peter Tom Jones) brengt plan voor radicale reductie broeikasgas

’Natuurlijk kan ik zeggen welke klimaatmaatregelen we moeten nemen. Ik weet alleen niet hoe ik daarna nog verkozen moet raken.’ Die boutade van sp.a-minister van Leefmilieu Bruno Tobback is aan de groenen duidelijk niet besteed. Al hebben ze van sp.a wel geleerd dat groen ook sociaal moet zijn.

Els Keytsman, die eerder al het groene klimaatplan uittekende, en Peter Tom Jones, lijsttrekker in Oost-Vlaanderen (sic: 2e plaats Senaat!) op 10 juni, leggen met hun Klimaatboek een plan op tafel vol concrete maatregelen om de klimaatopwarming af te remmen.

Ambitieus is het plan zeker: over 45 jaar moeten we in België 90 procent minder broeikasgassen uitstoten. Alle sectoren zullen daaraan moeten meewerken. "Premier Verhofstadt zegt dat de industrie al veel gedaan heeft en dat het nu aan de gezinnen is. Maar de industrie is nog altijd goed voor 30 procent van de uitstoot en dus zal ook daar iets moeten gebeuren", haalde Keytsman een van de nieuwe pleitbezorgers van het klimaat onderuit.

Hoe langer we wachten, hoe gevaarlijker het wordt, is de stelling van Groen!. En dus moet het klimaat na 10 juni met urgentie op de agenda gezet worden. "Er moet een klimaatwet komen, met duidelijke doelstellingen per jaar. Een regering moet daarop afgerekend kunnen worden", zegt Keytsman. Recente cijfers ondersteunen ook die roep om snelle maatregelen: "Uit alles blijkt dat we al veel inspanningen zullen moeten doen om de opwarming van de aarde niet veel meer dan twee graden te laten bedragen."

Voor Groen! gaat het niet alleen om lijfsbehoud, maar ook om sociale rechtvaardigheid. "Het zijn de regio’s die het minst broeikasgassen uitstoten die het snelst in de problemen komen, zoals zwart Afrika en de grote delta’s, zoals in Bangladesh." Maar ook voor de binnenlandse oplossing hebben de groenen permanent oog voor ’sociale’ oplossingen. "Er moet een sociale toets komen voor elke maatregel", zegt Jones. Zo wil Groen! eerder met slimme heffingen en verhandelbare quota werken dan zware nieuwe belastingen in te voeren.

Een picnictaks op wegwerpbestek, zoals de paarse regering onder de noemer klimaatmaatregelen invoerde, zal volgens Groen! duidelijk niet volstaan. "Gerommel in de marge en zelfs stapsgewijze verbeteringen zijn niet voldoende", zegt Jones. "Er is nu een totaalanalyse en en globale aanpak nodig."

Daarom wil Groen! niet alleen een minister van Klimaat in de volgende regering maar dat moet het liefst ook een vicepremier zijn, die kan wegen op de regering. Want voor Groen! staat vast dat ook onpopulaire maatregelen nodig zijn. "Energie-efficiëntie is zeer belangrijk, maar we moeten ook naar een economie van het genoeg. We zullen met zijn allen beduidend minder energie moeten gebruiken."

Opvallend was dat Groen! zich bij de voorstelling van het boek goed liet omringen. Niet alleen Greenpeace kwam het plan toejuichen maar ook de ACW-studiedienst. Vanuit de wetenschappelijke wereld leende klimaatspecialist Jean-Pascal van Ypersele zijn pen voor het voorwoord.